Opleidingen
 • Opleiding Nieuwetijdstherapie


 • NIEUWETIJDSTHERAPIE, DE OPLEIDING MET INHOUD!
  IETS VOOR JOU?
  Therapie en begeleiding voor kinderen van deze tijd die leven in een wereld van hoge verwachtingen, snelle ontwikkelingen en vele indrukken. De kinderen zelf zijn steeds gevoeliger geworden voor de vele zichtbare en onzichtbare facetten van het bestaan. Ze hebben het daardoor vaak extra moeilijk omdat ze eigenlijk hun spel, en soms tijd en rust, nodig hebben om de grote hoeveelheid indrukken te kunnen verwerken. Vaak vinden zij rust in de natuur, omdat ze daar nog de meeste verbondenheid mee voelen. Ze bezitten een EIGEN WIJSHEID die nog niet altijd begrepen wordt en soms ook niet overeenkomt met wat hen als waarheid wordt aangereikt. Het gevolg is dat de kinderen van deze tijd zich soms om allerlei redenen niet kunnen ontwikkelen volgens hun eigen patroon en tempo. Hierdoor missen ze vaak het broodnodige gevoel van her- en erkenning, waardoor hun mooie kwaliteiten vaak niet aan het licht kunnen komen!

  HULP EN BEGELEIDING
  Voor sommige kinderen is het van groot belang dat zij extra begeleiding krijgen bij de verwerking van hun onverwerkte en soms nog onbegrepen emoties, om niet in een cirkel terecht te komen van verwarring, angst, onvermogen, onbegrip, eenzaamheid en een steeds sterker wordend gevoel van onveiligheid. Kinderen hebben een gevoel van (emotionele) veiligheid juist nodig om te kunnen komen tot een goed contact, beweging, aanraking, als middelen om hun ervaringen beter te kunnen verwerken en om tot ontwikkeling te kunnen komen. Als kinderen zich onveilig voelen kunnen ze zich boos en agressief gaan gedragen of zich juist in zichzelf terug trekken, ter bescherming. Verder kunnen er nog diverse gedrags- en ontwikkelingsstoornissen ontstaan. Sommige van deze kinderen vinden zelfs de wereld geen fijne plek meer om te zijn. Allemaal signalen van het kind die aangeven dat het een eigen tempo, aandacht, begrip en begeleiding nodig heeft. Sommige kinderen vragen met hun gedrag om meer grenzen en duidelijkheid. Kinderen hebben vrijheid nodig om zich te ontwikkelen, maar ze hebben ook grenzen nodig om een gevoel van veiligheid te ervaren, hetgeen hen helpt om nog beter te kunnen ontdekken wie ze zelf zijn en wat ze nodig hebben! De kinderen van nu, zijn de volwassenen van de toekomst, toegerust met informatie voor een tijd die voor ons nog onbekend is!

  STEEDS VAKER VOORKOMENDE GEDRAGSUITINGEN VAN KINDEREN ZIJN: - " Veel huilen als baby.
  - " Verrassend wijze uitspraken doen.
  - " Vanuit Innerlijke Wijsheid, spiegelen ze ons.
  - " Emotionele benadering van de omgeving.
  - " Gevoelig voor stemmingen en spanningen van anderen.
  - " Zich als clown gedragen, om toch ergens goed in te zijn.
  - " Sterk rechtvaardigheidsgevoel.
  - " Druk, of vanuit een onveilig gevoel soms een agressief
  of juist teruggetrokken gedrag.
  - " Bewegingsachterstand.
  - " Dromerig zijn.
  - " Leiding willen geven, maar daar nog lang niet emotioneel rijp voor zijn.
  - " Sterk intuïtief zijn, vanuit een eigen spirituele basis.
  - " Buitenzintuiglijke waarnemingen.
  - " Dyslexie of dyscalculie.
  - " Voedingsintolerantie.
  - " Overgevoeligheid voor electrosmog.
  - " Ziektes, o.a. astma, huidaandoeningen en allergieën.
  - " Sterke binding met de natuur/vegetarisme.
  - " Zich eenzaam of onbegrepen voelen.
  - " Helder zien, horen, voelen en weten.
  Steeds meer kinderen krijgen naar aanleiding van hun gedrag vrij snel labels als ADHD, ADD of PDD/NOS opgeplakt. Vanuit de Nieuwetijdstherapie willen we hier juist voor waken, door eerst alle signalen die het kind geeft zorgvuldig te onderzoeken om ze pas daarna indien nodig te duiden. In overleg met alle betrokkenen kunnen we dan een passende kind en/of oudergerichte begeleiding geven.

  DE OPLEIDING
  Gedurende 24 lesdagen wordt je opgeleid tot “NIEUWETIJDSTHERAPEUT” A. Gedurende deze opleiding leer kinderen van deze tijd extra ondersteuning te bieden bij de hun cognitieve, emotionele, sociale en spirituele ontwikkeling met extra aandacht voor het feit dat wij onze eigen “rugzak” eerst goed leeg moeten maken om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Door middel van Innerlijk- kind werk zal vooral in het eerste blok veel aandacht gegeven worden aan je eigen kind stukken, dmv kontact met het kind in jezelf, wat het heeft meegemaakt en wat het vandaar uit nog nodig heeft. Tijdens de opleiding krijg je regelmatig een oefen opdracht waarvan je dan een verslag maakt. De gemaakte verslagen en een eindscriptie vormen een onderdeel van het te behalen diploma. Als afronding van de opleiding worden er vragen gesteld over de behandelde stof, ook krijg je een paar probleemstellingen uit te werken. De opleiding wordt met een diploma-uitreiking afgesloten.

  NIEUWETIJDSTHERAPEUT B
  Deze vervolgopleiding wordt in losse modules aangeboden, met bijbehorende deelcertificaten.

  WANNEER EN OP WELKE LOCATIE?
  De opleidingsdagen worden in overleg met de studenten 1 x per 2 weken gehouden, op een voor ieder passende dag (van 9.00 tot 16.00 uur). We houden rekening met de vakantieperiodes.
  De opleidingslocatie is:

  Centrum "De Elfstee"
  Locatie: Wagenbergsestraat 11
  4927 RD Hooge Zwaluwe.
  Tel: 076-5931272

  INHOUD VAN DE OPLEIDING:
  " Kennismaking / "ik ben" collage " Wat zijn opvallende kenmerken van "Nieuwetijdskinderen"? " Ervaringen van Nieuwetijdskinderen, opgetekend na 10 jaar ervaring en begeleiding " Je eigen levensdraad " Innerlijk kind werk (individueel)
  Verder zal er aandacht gegeven worden aan:
  - De hersenfuncties
  - Symposium vanuit Stichting Nieuwetijdskinderen en
  meestgestelde vragen betreffende Nieuwetijdskinderen
  - Ontwikkelingsfasen van kinderen
  - Temperamenten / karakters
  - Levenscrisis van het kind (Erikson)
  - Intake gesprek en de hulpvraag
  - Representatiesystemen
  - Rapport maken / spiegelen
  - Werken met kinderen in groepsvorm.
  - Opzetten eigen praktijk.

  VERDER LEER JE ALS NIEUWETIJDSTHERAPEUT TE WERKEN MET EEN ZEER COMPLEET AANBOD VAN TECHNIEKEN:
  o Versteviging "ik" sterkte.
  o Praktische ondersteuning bij dyslexie en dyscalculie.
  o Basis regressietherapie.
  o Tekentherapie algemeen / kindertekeningen duiden.
  o Werken met kindgerichte gesprekstechnieken.
  o Onderliggende problematiek van gedragsstoornissen opsporen en behandelen.
  o Therapeutisch mandala tekenen.
  o Ouderbegeleiding.
  o Kindermeditatie / ontspanningstherapie.
  o Gerichte ademhalingsoefeningen.
  o Balans, gronding en houding oefenen.
  o Oefeningen voor de fijne motoriek en oog / hand coördinatie.
  o Hulpmiddelen om achter en bij het gevoel te komen en de bijbehorende emoties te uiten.
  o Begeleiding bij bindingsangst, faalangst enz.
  o Energiebehandelingen.
  o Intuïtief kleien / creatieve therapie.
  o Hulp bij scheiding- en hechtingsproblemen.
  o Leren concentreren en organiseren.
  o Metamorfose massage.
  o Begeleiding bij spirituele ontwikkeling.
  o Begeleiding bij rouwverwerking.
  o Heling van traumatische ervaringen.
  o Assertiviteitstraining.
  o Omgaan met intuïtieve vaardigheden.
  Na de opleiding is er de mogelijkheid voor supervisie en bijscholing.

  DEELNAME AAN DE OPLEIDING
  Per studiejaar worden voorlopig maximaal 12 studenten toegelaten. De prijs van de opleiding in 2009: €1640,- excl. 19% BTW, voor 24 lesdagen, plus de vooropleiding, bestaande uit 3 sessies van ± 2 uur. Inhoud van de sessies: heling van je eigen innerlijk kind, huis van gezondheid enz. We starten de opleiding met een gezamenlijke workshop. Studenten in een bijstandssituatie of uitkeringstraject, kunnen na overleg, in meerdere termijnen betalen. In sommige WW, WAO- of bijstandssituaties is het mogelijk om via deze instanties een tegemoetkoming of zelfs een volledige vergoeding van de opleidingskosten te verkrijgen b.v. in het kader van de reïntegratie. De opleiding is ontwikkeld door / en staat onder leiding van: Trudi Dekker geboren 10-02-1956, o.a. afgestudeerd aan de Academie voor Polyenergetische en Psychotherapeutische therapie te Amersfoort, (www.nieuwetijdstherapie.nl)
  GASTDOCENTEN: " Karin Bakkeren: docente Vrije School, R.T, Davis counseler.
  " Margot Krook: Remedial Teacher.
  " Joris Peeters: assertiviteitstraining
  " Anou Volkert: metamorfose massage.
  " Bernadette van Dijck: Thai Chi.
  Voor meer informatie zie "contact".


  Zie hier de folder in PDF: Folder
  (het kan even duren voor de PDF op uw scherm verschijnt)Cursussen

  Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Kindercursussen
 • 6th sense (Ontmoetingsavonden voor de oudere jeugd)
 • Dolfijne cursus (Cursussen voor kinderen van 7 t/m 11 jaar)
 • Heel jezelf
 • Mandala tekenen (Voor jong en oud)
 • Reiki