Antwoorden op de meest gestelde vragen

MVoor allen met interesse in de erkende vakopleiding tot Nieuwetijdstherapeut A
( HBO niveau ) Erkenning KTNO en BATC en 32 ECTS / studiepunten.

Hartelijk dank voor je belangstelling in de opleiding.

Dit jaar (2019) start Trudi zelf voor het laatst op, met nog enkele nieuwe opleidingsgroepen op de diverse locaties, telkens bij voldoende aanmeldingen.
Daarna gaat ze zich na 13 jaar de training te hebben verzorgd, toeleggen op het verzorgen van verdiepingsmodules, intervisie en supervisie voor de al bestaande groepen.

Huidige locaties:
Aarle Rixtel ( kasteel Croy )
Apeldoorn ( het oude boswachtershuis, tegenover paleis Het Loo ) De eerstvolgende groep start op in een gezellig bijgebouw van een oude woonboerderij in Teuge, nabij Apeldoorn.  

Nieuwe locaties:
We hebben gekozen voor de opening van enkele nieuwe locaties, om ook de studenten uit de hoger en wat lager liggende provincies ook wat tegemoet te komen. Daar te lange reistijd vaak veel vraagt van de studenten en ten koste kan gaan van de beschikbare energie voor de persoon en de opleidingsdagen zelf.We openen binnenkort extra locaties in:
Peize: locatie gastouder/kinderdagverblijf ‘Aventurijn’ ( onder Groningen )
Rotterdam: locatieYogacentrum Monique IJsselmonde
Teuge locatie:  woonboerderij nabij Apeldoorn

We blijven vernieuwen…

De opleiding heeft niet voor niets de naam Nieuwetijdstherapie en coaching d.w.z. dat ook de opleiding zich blijft vernieuwen, de inhoud telkens aangepast wordt aan de ontwikkelingen van de tijd…

Afgelopen jaar is de opleiding voor het eerst in de nieuwe vorm gegeven ( zoals op de website aangegeven ) en dat is heel goed bevallen.

Wij kunnen ons voorstellen dat voor steeds meer mensen tijd rijp is de stap te gaan maken om datgene, wat ze al te bieden hebben vanuit hun zijn en hun zijnskwaliteiten, verder de wereld in te gaan dragen. Steeds vaker is er de wens deze kwaliteiten verder te ontwikkelen en te kunnen richten. Sommige mensen melden zich aan om hun kwaliteiten juist te gaan ontdekken, ook voor hen is de opleiding heel geschikt.

Er zijn op dit moment weer veel geïnteresseerden voor de opleiding en we gaan regelmatig van start met de kennismakingsgesprekken/intake van de nieuw te vormen groepen.

Start van de opleidingsgroepen
Iedere student start met de bijbehorende vooropleiding in de vorm van 3 individuele ontwikkeling/coachingsgesprekken van elk 2 tot max. 2,5 uur Deze zullen plaatsvinden voor aanvang van de eerste lesdag of in de beginperiode van het eerste blok.

Mogelijkheden en toekomstperspectief voor studenten met het behaalde diploma

 • Opstarten van eigen praktijk.
 • Er zijn steeds meer hulpvragen voor jongeren bij de gemeentes komen te liggen in het kader van de WMO. Zij moeten nu hulp inkopen maar dat systeem is nog helemaal niet goed op gang, eigenlijk zitten ze steeds meer met de handen in het haar.

Lange wachtlijsten en wachttijden dus. Omdat er steeds meer specifieke vragen komen is er ook steeds meer gespecialiseerde hulp/coaching nodig. Daar kunnen we nu met de opleiding tot nieuwetijdstherapeut goed op aansluiten.

 • Opstarten en begeleiden van kinderworkshops.
 • Assisteren bij hulpvragen vanuit scholen. Sommige scholen maken een lokaal vrij waar ze tijdens de schooluren externe hulp inschakelen voor hun leerlingen met specifieke hulpvragen.
 • Inschrijven als therapeut/coach bij de gemeentes om ondersteuning te kunnen gaan bieden in het kader van de WMO.
 • In samenwerking met de opleiding  ( telefonische ) eerste hulpdiensten en  informatie punten opstarten.
 • Ondersteunende begeleiding geven aan kinderen met een ‘rugzakje’ en jong volwassenen met een PGB.
 • Realiseren van een schooltime-out.

We zijn bezig met een landelijke presentatie om meer bekendheid te geven aan onze groep samenwerkende Nieuwetijdstherapeuten d.m.v. het benaderen van diverse gemeentes en jeugdzorg instanties.

Medische basiskennis

 • Medische basiskennis is sinds een paar jaar nodig als opleidingen erkenning willen krijgen van de ziektekostenverzekeringen.
 • Er zijn op dit moment landelijk een aantal erkende opleidingen medisch basiskennis. Het is voor ons van belang dat de BATC ze ook erkenning geeft, dat maakt je erkenningspakket compleet. Inmiddels is het nodig dat ze PLATO erkenning hebben!
 • Er is wel even veel verschuiving geweest in het aanbod dus blijft het van belang daar informatie over te vragen. Zelf verzorgen wij geen medische basiskennis.
 • Enkelen volgen de medische basiskennis terwijl ze de opleiding volgen, dan loopt het wel mooi gelijk op.
 • Ook kun je de medische basiskennis natuurlijk later volgen.

De BATC heeft het mogelijk gemaakt om ook zonder de benodigde medische basiskennis een inschrijving bij hen te doen, dit vanwege de nieuwe regel dat een ieder die als therapeut, coach, begeleider, masseur, energetisch werker enz… praktiserende is met ingang van 2017 verplicht is zich in te schrijven bij een erkende therapeutenvereniging.

Con Amore geeft o.a. een erkende vorm van medische basiskennis.

Noodzaak medische basiskennis?

Vraag: kan ik zonder medische basiskennis mijn praktijk opstarten?

Antwoord: Ja, dat kan zeker en komt ook steeds vaker voor. Er is dan alleen geen vergoeding vanuit de ziektekostenverzekeringen mogelijk. Veel cliënten kiezen er tegenwoordig ook niet meer voor om een aanvullende verzekering te hebben voor professionele alternatieve zorg, zij betalen het bedrag hiervoor liever direct aan de zorgverlener.

Studiebelasting

 • De studiebelasting is gemiddeld tot laag, dit komt doordat er de verplichtte oefendagen zijn waar je vooral tot de nodige ervaring kan komen. Er zijn telkens wel kleine huiswerkopdrachten, waarbij je bijvoorbeeld beschrijft welke herkenning je hebt met nieuwetijdskinderen, of wat jij verstaat onder spiritualiteit, wat jij verstaat onder intuïtie en welke plaats intuïtie inneemt in je leven?
 • Soms krijg je een tekenopdracht.
 • Verder hebben wij een aantal boeken die wij adviseren om te lezen als studiemateriaal en hebben wij een soort reizende bibliotheek waar eenieder vrij gebruik van kan maken.

Kostenplaatje van de gehele opleiding en meer…

 • De opleiding duurt totaal 2 jaar en bestaat uit 3 blokken, die we gezamenlijk rondom de vakanties, school, kerst, voorjaars en herfstvakantie heen plannen.
 • Voor de vakantieperiodes mag je nog ongeveer anderhalve maand in tijd aan de 2 jaar toevoegen.
 • Elk blok bestaat uit 11 lesdagen + 5 oefendagen ( totaal 16 dagen ) prijs € 1512,50 inclusief 21% btw per blok.
 • De blokken mogen na overleg in haalbare maandelijkse termijnen worden voldaan door:  studenten met een gehele of gedeeltelijk uitkering, of door studenten die door hun levenssituatie even minder draagkrachtig zijn…

Heeft de opleiding met spiritualiteit te maken?

De opleiding heeft zeker met spiritualiteit te maken maar is zoals je zou kunnen zeggen professioneel alternatief. Voor ons is spiritualiteit ‘de spirit’ waar vanuit je  leeft…
Er zitten ook heel veel reguliere onderwerpen in en wij proberen dan ook een brug te slaan tussen de reguliere en professionele alternatieve zorg en coaching

Is er voorkennis vereist?

 • Er is geen voorkennis vereist, van belang is je inzet, motivatie, de wens tot bewustwording, vermogen tot zelfreflectie en affiniteit met de doelgroep hebt.

Welke mensen volgen de opleiding en wat is hun doel en bereiken ze dat?

 • Veel studenten volgen de opleiding allereerst voor hun eigen ( spirituele ) ontwikkeling en ervaren een grote groei, vele inzichten en een positieve verandering.
 • Daarnaast zijn er aardig wat studenten die zelf een jong gezin hebben en graag hun eigen hoog sensitieve kinderen beter willen kunnen begrijpen en begeleiden.

De opleiding biedt hen vele inzichten en nieuwe mogelijkheden.

 • Ook zijn er veel studenten die al verschillende vooropleidingen hebben gevolgd maar voelen dat zij nog iets missen in de begeleiding bij steeds meer specifieke hulpvragen van de kinderen van deze tijd. Zij willen dan graag een vorm van bijscholing of zelfs omscholing. Zij werken al als ZZPer, specialiseren zich middels de opleiding en breiden hun activiteiten hiermee verder uit.
 • Natuurlijk zijn er ook studenten die graag een eigen praktijk willen opstarten en dat gebeurd dan gelukkig ook met succes.
 • Onlangs is er een Nieuwetijdstherapeut op de Vrije school aangenomen als leerkracht voor de peutergroep. ( dit zonder docentenopleiding ) en dat is toch wel een hele mooie ontwikkeling!

Worden er vergoedingen voor de opleiding gegeven?

 • Incidenteel geeft het UWV nog vergoeding om een 1 jarige opleiding te volgen en willen daar ook nog baangarantie bij.
 • Er zijn alleen jammer genoeg bijna geen 1 jarige erkende opleidingen. Een erkende opleiding duurt vaak 2 jaar.
 • Ik ken zelf geen opleidingen die baangarantie geven. Tenzij je intern ( b.v. in ziekenhuis) opgeleid wordt en daarna op een afdeling geplaatst kan gaan worden.
 • Mogelijk gaat het UWV toch inzien dat het zo niet werkt…

Onlangs heeft het UWV toch een vergoeding gegeven voor het eerste jaar van de opleiding en er is na overleg, door ons een offerte voor 1 jaar, ter vergoeding bij hen aangeboden.

We weten echter niet of dit dan ook voor alle plaatsten geldt, waar het UWV gelokaliseerd is.

Dyslexie/dyscalculie

De module dyslexie/dyscalculie kan als losse themadag gevolgd worden. De grote hoeveelheid informatie die beschikbaar is op dit gebied, is inmiddels niet meer inpasbaar is gebleken binnen de al geplande lesdagen.

We gaan nu themadagen verzorgen waar een ieder op kan inschrijven en zo zelf kan kiezen voor de workshop of lezing naar keuze. Deze themadagen willen we ongeveer drie maal per jaar gaan houden. We zullen diverse mensen uitnodigen uit diverse disciplines zoals o.a. : de remedial teaching, logopedie, kinesiologie, methode ik leer anders enz.

Hier alvast nog wat antwoorden op de meest gestelde vragen over de opleiding:

* Per studiegroep worden voorlopig maximaal 8 studenten toegelaten.

*  De prijs van de opleiding is vanaf 2014: €1512,50  incl. 21% BTW per studieblok. (met een totaal van 3 studieblokken in 2 jaar) Duur van de opleiding is dus: 33 lesdagen plus nog 15 oefendagen die verdeeld zijn over de drie blokken. (in totaal 48 dagen)   

De prijs is dus inclusief de oefendagen.

Totaal dus:  16 = 11 les + 5 oefendagen per blok.

* De opleiding mag per blok worden voldaan. Eventueel na overleg in maandelijkse haalbare deelbetalingen.

Informatie aangaande de start en de lesdagen:

De tijden: inloop meestal vanaf 9:00 uur, start 9:30 uur, mochten er veel mensen zijn die van ver komen dan kan dit aangepast worden in: inloop 9.30 uur en start 10.00 uur.

Einde lesdag: 16:00, max 16:30 uur. De lesdagen zijn om de 14 dagen 1 lesdag, met de mogelijkheid voor lesdagen in het weekend.

Of de lesdag in het weekend komt te vallen, of op een doordeweekse dag, wordt door de nieuw te vormen groep in overleg gekozen.

* De lesdagen worden daarna zoveel mogelijk in onderling overleg met de studenten gepland via een datumprikker. We proberen telkens ruim 2 tot 3 maanden van te voren te plannen.

De volgorde van de inhoud van de individuele lesdagen kan aangepast/gewijzigd worden ten behoeve van het groepsproces of bij ziekte of afwezigheid van 1 van de docenten.

Graag stuur we je de nieuwe opleidingsfolder per post, graag hiervoor even je adres. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, mocht je nog meer vragen hebben.

Fijn als je even laat weten in welke locatie je mogelijk interesse hebt.

Kijk voor informatie over de opstart van nieuwe groepen even op de site: www.nieuwetijdstherapie.com of mail even naar: contact@nieuwetijdstherapie.nl

Heb je wensen of vragen dan horen we natuurlijk graag even van je.

Vriendelijke groet,

Trudi van der Heeden
Opl. NTT
Tel: 0629731116

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.