Nieuwetijdstherapie/coaching

Therapie en coaching voor de kinderen, jong volwassenen en volwassende van deze tijd die leven in een wereld van hoge verwachtingen, snelle ontwikkelingen en vele indrukken. De kinderen zelf zijn inmiddels steeds gevoeliger geworden voor de vele zichtbare en onzichtbare facetten van het bestaan. Ze hebben het daardoor vaak extra moeilijk omdat ze eigenlijk hun spel, en soms tijd en rust, nodig hebben om de intensiteit van de grote hoeveelheid indrukken te kunnen verwerken. Vaak voelen ze een grote verbondenheid met de natuur, daarin ervaren ze rust.

Ze bezitten een Eigen Wijsheid die nog niet altijd begrepen wordt en soms ook niet overeenkomt met wat hen als waarheid wordt aangereikt. Het gevolg is dat kinderen van deze tijd zich soms om allerlei redenen niet kunnen ontwikkelen volgens hun eigen patroon en tempo.
Hierdoor missen ze vaak ook het broodnodige gevoel van her- en erkenning, waardoor hun mooie kwaliteiten vaak niet aan het licht kunnen komen! De kinderen van nu zijn de volwassenen van de toekomst, toegerust met informatie voor een tijd die ons nog onbekend is!

Hulp en begeleiding.
Voor sommige kinderen is het van groot belang dat zij extra begeleiding krijgen bij de verwerking van hun onverwerkte emoties, om niet in een cirkel terecht te komen van verwarring, angst, onvermogen, onbegrip, eenzaamheid en een steeds sterker wordend gevoel van onveiligheid. Kinderen hebben een gevoel van (emotionele) veiligheid juist nodig om te kunnen komen tot contact, beweging en aanraking, als middelen om hun (nieuwe) ervaringen beter te kunnen verwerken.

Als kinderen zich onveilig voelen kunnen ze zich boos en agressief gaan gedragen of zich juist in zichzelf terug trekken, ter bescherming. Verder kunnen er nog diverse gedrags- en ontwikkelings- stoornissen ontstaan.
Sommige van deze kinderen vinden dan zelfs de wereld geen fijne plek meer om te zijn. Allemaal signalen van het kind die aangeven dat het een eigen tempo, aandacht, begrip en begeleiding nodig heeft.

Sommige kinderen vragen met hun gedrag om meer grenzen en duidelijkheid. Kinderen hebben vrijheid nodig om zich te ontwikkelen, maar ze hebben ook grenzen nodig om een gevoel van veiligheid te ervaren, hetgeen hen helpt om nog beter te kunnen ontdekken wie ze zelf zijn.

Steeds vaker voorkomende gedragsuitingen van kinderen zijn o.a:

 • Veel huilen als baby.
 • Verrassend wijze uitspraken doen.
 • Leven vanuit Innerlijke Wijsheid.
 • Emotionele benadering van de omgeving.
 • Gevoelig voor stemmingen en spanningen van anderen.
 • Zich als clown gedragen, om toch ergens goed in te zijn.
 • Sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • Druk, of vanuit een onveilig gevoel soms een agressief of juist teruggetrokken gedrag.
 • Dromerig, afwezig zijn.
 • Leiding willen geven, maar daar nog lang niet emotioneel rijp voor zijn.
 • Sterk intu├»tief zijn vanuit een eigen spirituele basis.
 • Buitenzintuiglijke waarnemingen.
 • Dyslexie of dyscalculie.
 • Voedingsintoleranties, gevoeligheid voor electro smog.
 • Ziektes, o.a. astma, huidaandoeningen en allergie├źn.
 • Sterke binding met de natuur, vegetarisme.
 • Zich eenzaam of onbegrepen voelen.
 • thelepatisch vermogen.

Steeds meer kinderen krijgen naar aanleiding van hun gedrag vrij snel labels als ADHD, ADD of PDD/NOS opgeplakt. Vanuit de Nieuwetijdstherapie/coaching willen hier juist voor waken,door eerst alle signalen die het kind geeft zorgvuldig te onderzoeken om ze daarna pas, indien nodig, te duiden. In overleg met alle betrokkenen, kunnen we dan een passende kind en/of oudergerichte begeleiding geven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.