Opleiding

Gedurende 33 lesdagen wordt je opgeleid tot  “NIEUWETIJDSTHERAPEUT A”.

De lesdagen zijn onderverdeeld in 3 blokken van gemiddeld 11 lesdagen. Gedurende deze opleiding leer kinderen van deze tijd extra ondersteuning te bieden bij de hun cognitieve, emotionele, sociale en spirituele ontwikkeling met extra aandacht voor het feit dat wij onze eigen “rugzak” eerst goed leeg moeten maken om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Door middel van Innerlijk- kind werk zal vooral in het eerste blok veel aandacht gegeven worden aan je eigen kind stukken, dmv contact met het kind in jezelf, wat het heeft meegemaakt en wat het vandaar uit nog nodig heeft.
Tijdens de opleiding krijg je regelmatig een oefenopdracht waarvan je dan een verslag maakt. De gemaakte verslagen, een uitgewerkte casus ( 3 x ) en de presentatie van je eindscriptie, vormen een onderdeel van het
te behalen diploma.

Als afronding van de opleiding worden er vragen gesteld over de behandelde stof, ook krijg je een paar probleemstellingen uit te werken.

De opleiding wordt met een feestelijke diploma-uitreiking afgesloten.

Accreditatie
Vanwege de officiële accreditatie bij de BATC, zijn er nog 15 verplichte oefendagen (5 per studieblok). Voor degene die graag in aanmerking willen komen voor deze extra erkenning, is dat € 30,- p.p. ex 21 % BTW per oefendag, inclusief docent begeleiding. De kosten van de totaal 15 oefendagen zijn al opgenomen in de totaalprijs van de 3 opleidingsblokken.Een volledig studieblok bestaat dus uit 11 lesdagen (€ 1100,-) + 5 oefendagen, ( € 150,- ) in totaal  € 1250,- voor 16 dagen. 

Nieuwetijdstherapeut B

Deze vervolgopleiding o.a. leren werken met een 70 tal informatie en hulp kaarten wordt in losse modules aangeboden, met bijbehorende deelcertificaten.

Wanneer en op welke locatie

maart / april 
juni / augustus 
september / oktober

Bij voldoende aanmeldingen regelmatig nieuwe opstart op alle locaties, voor actuele data klik hier

De opleidingsdagen worden in overleg met de studenten 1 x per 2 weken gehouden, op een zoveel mogelijk voor ieder passende dag (van 9.30 tot 16.30 uur) gepland via een datumprikker.
Inloop mogelijk vanaf 9.00 uur.

We houden rekening met de vakantie periodes.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.